Over het festival

In de stad Utrecht staan veel kerken die, naast hun religieuze functie, ook onderdak bieden aan toeristische en culturele activiteiten. In oktober en november vindt in een aantal van deze Utrechtse kerken het Festival Mystieke Vrouwen plaats.

Utrecht heeft haar eigen Mystieke Vrouwen. De bekendste is Suster Bertken. Zij besloot zich af te zonderen als kluizenares. In 1457 liet zij zich liet insluiten in de Buurkerk en leefde er meer dan een halve eeuw, tot aan haar dood. Suster Bertken is bekend dankzij haar geschriften. Ze is zelfs de eerste Nederlandse vrouw van wie werk in druk verscheen. Alyt Ponciaens is minder bekend. Omstreeks 1450 liet zij zich inmetselen in de Jacobikerk en leefde daar tot haar dood. De kluis waar zij verbleef is nog steeds te zien.

 

Het Festival draait om Mystieke Vrouwen. Vrouwen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van het christendom. Binnen de mystiek staat de spirituele eenheid van God met de mens centraal. Bekende mystieke vrouwen waren Hadewijch en Hildegard von Bingen. In de middeleeuwen kozen steeds meer vrouwen voor een bestaan afgezonderd van de wereld. Veel vrouwen deden dat in groepsverband, in een klooster als non, of als begijn rond een hof. Tijdens het festival komen deze Mystieke Vrouwen aan het woord.

 

Aan het festival wordt meegewerkt door o.a.:

  • organisten Jan Hage, Berry van Berkum, Ko Zwanenburg, Gerrit Christiaan de Gier en Willeke Smits;
  • instrumentalisten, vocale solisten en dirigenten zoals Steven Kamperman, Dion Nijland, Daniel Rouwkema, Michiel Rozendal, Wilma ten Wolde en Wynanda Zeevaarder;
  • koren/ensembles Wishfull Singing, Schola Davidica en het Nationaal Vrouwenkoor;
  • lezingen door drs. Casper Staal, prof.dr. Gerard Rouwhorst , dr. Pieta van Beek en dr. Llewellyn Bogaers.

Meer lezen?

Dr. Pieta van Beek heeft voor de Handreiking een stukje over Alyt Ponciaens geschreven. Klik hier om het te lezen.