Schola Davidica


De Schola Davidica verwijst in haar naam naar Koning David, die van oudsher geldt als de dichter van de 150 Psalmen. Het zingen van deze psalmen, vertaald door Pieter Oussoren en getoonzet door Gert Oost, is dan ook vanaf de oprichting in 1983 de eerste taak van de Schola Davidica. Dit gebeurt op Engelse wijze. De teksten worden meerstemmig gereciteerd op daartoe geschreven “chants”. Als omraming dient een koorbewerking van de in Nederland bekende Geneefse psalmmelodieën die de gemeente vaak mee kan zingen en de speciaal daarbij geschreven chants borduren voort op deze in Nederland bekende Geneefse melodieën. Gert Oost schreef deze doorgaans polyfone bewerkingen van alle 150 psalmmelodieën (wellicht als eerste in Nederland na Jan Pieterszoon Sweelinck!) in een laat-renaissance stijl, aansluitend bij de stijl van de oorspronkelijke melodieën. In de loop van de afgelopen jaren groeide dit psalmzingen uit tot een volwaardige Utrechtse Evensong, met kerkmuziek uit zeer diverse stijlen, van Gregoriaans tot eigentijds en altijd met een orgelimprovisatie door de organist Jan Hage. De vorm is nu een mengeling van de Engelse Evensong met elementen uit het eigen Nederlandse avondgebed.

Elke drie jaar gaat de Schola Davidica tijdens de zomervakantie een week naar Engeland om daar in een van de grote kathedralen de dagelijkse Choral Evensong te verzorgen tijdens de vakantie van het vaste kathedrale koor. Zo heeft de Schola onder andere gezongen in de kathedralen van Salisbury, Rochester, Canterbury, Ely, Winchester, Lincoln, Ripon, Durham en Exeter. Meer informatie: www.scholadavidica.nl.